top of page

Intensivt online-kursus med Karen Glistrup

HVAD BØRN IKKE VED... har de ondt af

EqDesign (10).png

Et teoretisk og praktisk kursus, som har fokus på mødet med udsatte børn og deres sårbare forældre. 

Kurset giver dig kompetencer, så du kan hjælpe forældrene selv i gang at snakke med deres børn om den virkelighed, de er sammen om.
Du får mulighed for at træne, hvordan du bruger dig selv i samtalerne, så både forældre og børn føler sig mødt og forstået, og du vil erfare, hvordan mødet med det usikre og tavse barn kan blive levende og kontaktfuldt.

KURSET BIDRAGER TIL:

  • Tidlig opsporing af udsatte børn

  • Større forståelse af barnet

  • Færre individuelle børnesamtaler / flere familiesamtaler

  • Fagpersonlige kompetencer, som styrker dit nærvær i mødet med usikre børn og sårbare forældre

  • Bedre og mere troværdig kontakt mellem forældre og børn

  • Øget mental trivsel hos såvel børn som forældre

    Frem til udgangen af 2023 har mere en 400 fagprofessionelle gennemgået kurset.
    Tak for den overvældende positive feedback fra både enkeltkursister, ledelse og medarbejdergrupper.

Kurset udbydes i samarbejde med Kommunernes fælles uddannelsescenter Komponent.
Læs mere og tilmeld dig kurset nedenfor.

Komponent.png

Forårskampagne!
Frem til 31. august 2024: 50 % RABAT 
Prisen er altså blot 1199,50 kr + moms for et års adgang til kurset
Køb adgang ved Komponent.dk
 

“Med kurset sikrer vi den gode, smukke dialog med forældre og børn.”

120 medarbejdere i Favrskov Kommune PPR og Børn & Familie samt samt 100 medarbejdere i Lolland Kommune har testet med 100 medarbejdere fra flere sektorer, herunder dagtilbud, psykiatri og misbrug.

Lyt og læs herunder feedback fra ledere og medarbejdere i Favrskov. 

Heidi Schmidt, oversygeplejerske, Regionshospitalet i Gødstrup

Psykiatrien i Gødstrup har anvendt e-læringsforløbet til at iværksætte nye tilbud om samtaler til børn og familier.
Hør oversygeplejerske Heidi Schmidt fortælle, hvordan de har brugt forløbet til at skabe en forebyggende helhedsindsats til familien.
(Varighed: 4 min)

Michelle Aarup, Faggruppeformand i Dansk Socialrådgiverforening:

Vi har udbudt det online kursus HVAD BØRN IKKE VED... har de ondt af

til medlemmerne af Skole- og Dagtilbudssocialrådgivere i DS.
Vi kan bruge det i det tidligt forebyggende sociale arbejde. Uanset om man arbejder med børn, unge og familier, udsatte området eller indenfor beskæftigelse. 

Kurset giver os nye redskaber til at tage de emner op, som vi ellers kan føle os usikre ved at skulle tale om. Jeg kan varmt anbefale kurset til såvel nyuddannede som erfarne socialrådgivere.
Vi kan alle bruge det i vores fag!

Michelle Aarup.jpg

Niels Møller, Psykolog og Psykoterapeut MPF, Uddannelsesleder PIAA, Psykoterapeutisk Institut i Aarhus, anbefaler kurset varmt: 

HVAD BØRN IKKE VED … har de ondt af, er et håndgribeligt online kursus, udarbejdet af Karen Glistrup, hvor faggrupper der arbejder professionelt med omsorg og relationer, bliver bibragt grundforståelser og praktiske anvisninger i forhold til at tale med børn, børns forældre og familier.

Det gør Karen Glistrup på elegant vis og med lethed, ved at sætte fokus på grundlæggende elementer i psykoterapeutisk arbejde, som det at se den andens inderside, nærvær, kontakt, ærlighed og at være personlig - uden at være privat. Elementer som det ikke altid er let at holde i spil, når situationen er svær.

 

Kurset er en lille terapeutuddannelse til den professionelle. Det formidler erfaring fra klinisk praksis med afsæt i en psykodynamisk tankegang. Afsættet er objektrelationsteori, tilknytningsteori og mentalisering, med særlig vægt på neuroaffektiv udviklingspsykologi og psykoterapi. 
Et videnskabeligt funderet teoretisk grundlag er forudsætningen for at lave god psykoterapi, der er hjælpsom for klienterne, men det er kun halvdelen af kliniske praksis. Faglighed er andet end teori. Teori er afsættet, men det er i kontakten til børnene og forældrene at forandring og udvikling er mulig. Vi møder ikke klienterne med vores teoretiske forståelse, vi møder dem med os selv og vores egen kontaktevne og omsorgsduelighed - teorien og analyseberedskabet har vi i baghovedet.

Niels Møller_edited.jpg

Diana Dueholm Thatt, sygeplejerske og nøgleperson v. psykiatrien i Gødstrup: 


Kurset har været SÅ spændende!

Det har skabt fokus på vigtigheden i at få talt med hele familien samlet og støtte dem i, at finde oplevelse af sammenhæng. 
Vi hjælper forældrene med at få snakket med deres børn – uden at stille børnene en masse spørgsmål!  
Vi mødes altså ikke med barnet alene men sammen med forældrene
og på en måde, som ikke er eksamensagtig.

Det giver så god mening.

Samtalerne føles slet ikke svære med den her nye model, som er helt anderledes end vi plejer.
Jeg får oplevelsen af, at mødet er meget mere ligeværdigt.

LOGO Midt.png

Hanne Lodberg, socialrådgiver i lokalpsykiatriens opsøgende psykoseteam, Region Syddanmark

Det har været et meget inspirerende kursus.

Jeg har for en del år siden gennemført kursusforløb ved Karen i Familiesamtaler, og har gennem flere år haft mange Familiesamtaler i forbindelse med mit arbejde i Psykiatrien.
Vi ville gerne have et brushup kursus, men på grund af corona restriktioner var det ikke muligt.
Da der blev udbudt online kursus, meldte jeg mig på det sammen med en kollega, der ikke havde erfaring med det. Hun føler sig nu klar til at tage Familiesamtaler i sit Team.

Det krævede koncentration og engagement at følge kurset, og det gjorde at man satte god tid af til det, og tog ansvar for at følge det som et kursus man ellers var afsted til.
Det var rigtig fint at der også var øvelser og cases så vi selv også skulle være aktive.
Jeg har fået genopfrisket min lærdom og fået ny inspiration.
Selvom det var et online kursus fungerede det godt, og hvis der var brug for gentagelser kunne man gå tilbage og høre det igen.
Hvis du er alene ved kurset, så er det en god ide at have en anden kollega at tale med om det efterfølgende, evt. efter hver session. Vi var 2 kollegaer der sad hver for sig, men aftalte sparring efter behov, og gennemgik også nogle af øvelserne sammen. 

region syddanmark.png

Gitte Schnell, Psykoterapeut MPF

Online forløbet HVAD BØRN IKKE VED... har de ondt af, var lidt af en faglig gave for mig.

Karen Glistrup er en dygtig formidler og har en behagelig ro over sig. Man mærker en tydelig begejstring for sit fag og en stor faglig viden og indsigt i. hvordan vi kan møde børn og deres forældre om noget der er svært.

 

Forløbet bød også på mange gode eksempler, cases og konkrete øvelser som gjorde, at man ikke blot var tilskuer, men selv skulle i aktion.

Karens fremgangsmåde og perspektiver har inspireret mig i, hvordan jeg som psykoterapeut og familiementor, også kan møde og hjælpe de børn og deres forældre, som kommer hos mig.

Jeg er vældig begejstret og vil på det varmeste anbefale dette online forløb til alle som har samtaler med familier.

hilsen til psykoterapeuterne

Psykoterapeuterne Anne Marie Thusgaard, Pernille Høj Jensen og Helle Marckstrøm, Barnets Blå Hus i Frederikshavn:

Det er tydeligt for os nu, hvor tidligt et barn sanser, når der er noget galt, og hvor vigtigt det er at se og inddrage barnet i samtalen.

Vi er glade for det nye redskab med at tegne for både børn og voksne. Det kan fx gøre det nemmere for familierne at forstå, hvordan mennesker kan ”smitte” hinanden eller vigtigheden af at afgrænse sig selv.

Børnenes perspektiv er blevet en central ledetråd for os. Vi skal fx holde fast i, at selvom forældrene føler de er ”kommet videre”, så spiller både tidligere og nuværende problemer stadig en rolle barnets forståelse af verden.
At vi skulle forholde os til vores egen barndom og egne oplevelser giver en øget opmærksomhed på overføring og modoverføring.

Da hele personalegruppen har forholdt sig til undervisningen og arbejdsarkene, gives et fundament til opkvalificering af hele gruppen.
Kurset kan tages i små bidder. Dermed kan det indlærte nå at bundfælde og blive brugt, inden man går videre til næste session. Det opleves som en naturlig proces at veksle mellem erfaring, ny viden og kollegial sparring ud fra det indlærte.
Det enkelte kapitel ender ud i arbejdsark… hvor man støttes i fagpersonlig udvikling.

 

Det giver stor fleksibilitet, at man kan tage kurset frem, når man har tid og overskud. Det er muligt at gense/genlytte sessionerne. Gå tilbage, hvis noget trænger til opfriskning. Vi har også hver især brugt at genhøre sessionerne i bilen."

image001 (1).jpg

Carola Kidmose,
Lærer på Cambridge School, en specialskole i udskolingen for børn med adfærdsvanskeligheder i London, skriver:

Jeg er simpelthen blæst helt bagover. Jeg føler mig så heldig, at jeg har haft mulighed for at deltage i netop dette kursus. Så stor forståelse, erfaring, viden og formidling i ét og samme, har været en udsøgt fornøjelse.
Jeg har fået rigtig meget med mig, ideer, information og viden omkring samtaler, familier, omsorg og børn. Især børn - for det er jo dem, vi er her for.
Jeg ønsker at bruge den viden, som jeg har fået fremadrettet og benytte nogle af de mange gode ideer til svære samtaler - ikke mindst i arbejdet med mig selv.
Jeg tror på, at vi skal åbne op, og der er så mange rundt omkring i verden, som har brug for hjælp til at åbne op, blive lyttet til, forstået og få værktøjer til at snakke sammen, skabe selvtillid og øge selvværdet hos børn.
Især i et land som England, hvor jeg arbejder pt, er der ikke mange, der snakker sammen. Den blandende kultur i London er fantastisk, og diversiteten er inspirerende. Men en ting har de tilfælles, og det er privaten, lukkethed og den manglende evne til at snakke sammen.
Jeg håber og tror på, at tankegang og strategi i dette kursus fra Karen Glistrup, kan sprede sig ud over grænsen. TAK!
For ikke at nævne den mest fantastiske musik. Så smuk og ikke mindst rørende. Jeg bliver sjældent bevæget i sådan grad - men det må jeg sige, det blev jeg denne gang!
Tak for det gode arbejde.

IMG_5238 2.jpeg

Helen Bergiel Michelsen, Afdelings leder, Familiecenter Toftegård, Lolland Kommune:

”Karen Glistrups online kursus er et fantastisk redskab til alle som arbejder med de udsatte familier, børn som voksne.
Karens måde at undervise på er så lige til, at alle går fra undervisningen med redskaber som kan bruges med det samme, og give kvalitet i samtalerne med børnene og eller deres forældre. De gode cases kan vi alle relatere til, og de medfølgende arbejdsark giver god mulighed for refleksion og samtaler i kollegagruppen.
Dette kursus vil styrke fagligheden og kvaliteten i det vigtige arbejde med vores udsatte børn og familier.”

byvåben.png

Det praktiske

Kurset er på 9 sessioner à 1,5-2 timers varighed med ialt 60 små film. Det ligger online og indeholder alle oplæg og øvelser fra det 5 dages kursus, som hidtil er afholdt på Knudhule badehotel i Ry.


Til hver session ligger et arbejdsark, som guider kursisten gennem refleksioner og øvelser. Se eksempel på et arbejdsark her.

 Kurset kan gennemførs individuelt eller i gruppe på lige netop de tidspunkter, som måtte passe dig/jer. 

Pris: 2399,- kr. ex. moms

OBS!
Frem til 31. august 2024:
50 % RABAT til alle = 1199,50 kr + moms

Priser

Rabatter til større grupper

Vi giver naturligvis også udenfor forårskampagnen rabat til større grupper.
Kontakt KOMPONENT v. Lene Sloth Jørgensen: lsj@komponent.dk 
Tlf. 87796324

To kommuner har testet kurset 

I Favrskov Kommune og Lolland Kommune har 220 medarbejdere i PPR og Socialforvaltningen testet kurset.

En smagsprøve fra introduktionen til kursets 2. session

bottom of page