top of page

Snak om det... og skub på en kulturrevolution

14.jpg

At ’skåne’ børn med tavshed er en dybt rodfæstet men fejlslagen omsorgstradition i vores kultur. For børn sanser alt, og de forsøger fra de er ganske små at forstå sig selv og skabe sammenhæng i den verden, som de lever i. Når vi tier, laver de deres egen forståelse, som ofte hedder: ’Det er nok min skyld, mor eller far har det sådan!’. Og ud af den misforståelse gror følelser af skam og forkerthed.

Mange har været og vil fremadrettet komme i situationer, hvor vi bliver i tvivl, og stiller os selv spørgsmålet:  ”Skal vi fortælle det til børnene...?”

Lad dette svar være en ledetråd: Vi skal snakke med børn om den virkelighed, de er en del af.

For børn sanser alt, og: Hvad de ikke ved… det HAR de ondt af!

En grundlæggende ændring i vores adfærd overfor børn er nødvendig. Og den er på vej. For flere og flere mennesker erfarer, hvordan troværdighed og respektfuld åbenhed styrker kontakten mellem forældre og børn OG fremmer den mentale trivsel hos børnene.

SNAK OM DET og vær med til at skubbe til denne proces.

Tilmeld dig nyhedsbrevet og læs tidligere nyhedsbreve her

children.jpg

 Visionen

Færre børn skal vokse op i ensomhed med følelsen af skam, forkerthed og afmagt

SNAK OM DET har til formål at øge forældres og professionelles forståelse for, hvorfor og hvordan børn og unge har behov for at blive mødt, forstået og inddraget, når belastende livsomstændigheder påvirker samspillet i familien. 


SNAK OM DET vil inspirere voksne mennesker til at tage initiativ til samtaler med børn om den virkelighed, de er en del af. Også når virkeligheden er svær for de voksne. Som når det f.eks. handler om psykisk sygdom, traumer eller misbrug. Hensigten er at styrke relationen mellem forældre og børn, bryde fordomme og tabuer, fremme trivsel, forståelse, respekt og medmenneskelighed mellem såvel børn som voksne.


SNAK OM DET vil via digitale medier, bøger, foredrag og kurser m.v. inspirere voksne til et sprog om de følsomme emner og en troværdighed overfor børn i et omfang, som giver børnene mulighed for at skabe sig en oplevelse af meningsgivende sammenhæng i tilværelsen, mestre livsvilkårene og udvikle et sundt sind. 


Målgruppen er: Forældre, professionelle og andre mennesker i børnenes og forældrenes nære netværk. 
Altså os alle sammen.

SNAK OM DET er grundlagt af Karen Glistrup som et digitalt univers funderet på det børne- og familiesyn, som bøgerne SNAK OM DET... MED ALLE BØRN og HVAD BØRN IKKE VED... HAR DE ONDT AF repræsenterer. 

Om Karen

Founder af SNAK OM DET

Karen er skaberen af universet SNAK OM DET og forfatteren bag flere bøger, skabt i et nært samarbejde med illustrator Pia Olsen.


Gennem hele sin karriere som socialrådgiver, familie- og psykoterapeut har Karen været optaget af at se og forstå og møde børn i den virkelighed, de er en del af. 
I samarbejder med kommuner, psykiatrien, praktiserende læger og psykiatere har hun udviklet og forankret projekter med sigte på at styrke kontakten mellem forældre og børn. 

 

Familiesamtalerne, som Karen oprindelig introducerede i psykiatrien i slutningen af 90’erne, har vist os, hvor betydningsfuldt det er for et barn at blive inddraget og mødt som et ligeværdigt medlem af familien. Hun har vist os, hvordan reel inddragelse af børn kan foregå på andre og langt bedre måder end gennem en udspørgen, som børn ofte finder ubehagelig.

I årtier har Karen formidlet sin indsigt til både fagprofessionelle og forældre gennem sine bøger, sociale medier, foredrag, temadage og kurser. Senest gennem det yderst vellykkede videobaserede onlinekursus: 
HVAD BØRN IKKE VED... har de ondt af


Karen inspirerer forældre til egne samtaler med børnene og fagpersoner finder svar på en del af de spørgsmål, der optager mange af os. F.eks.:

  • HVORFOR vi skal, og HVORDAN vi kan hjælpe forældre med at få snakket med deres børn, når virkeligheden er svær og smertefuld

  • HVORDAN vi bruger os selv i samtalerne

  • HVORDAN kan vi opspore de udsatte børn med en helt ny tilgang

Læs her, hvad Karen fortæller mere om sig selv

Skærmbillede 2022-08-18 kl. 12.41.19.png

Karen Glistrup

Socialrådgiver, familie- og psykoterapeut mpf, supervisor og forfatter
 

bottom of page