top of page
design bog

Artikler & rapporter

Rapporter

Kontakt med børn af psykiatriske patienter

projektudvikling og -ledelse Karen Glistrup, evaluering v. Birgitte Ahlgreen, Center for Evaluering, 2000 Århus Amt

For børn kan jo ikke passe på voksne...

projektudvikling og -ledelse Karen Glistrup, evaluering v. Runa Bjørn, Center for Socialfaglig Udvikling, CSU, 2006 Aarhus Kommune

Vi skal tale med børnene... de mærker også voksnes angst og depression,

projektudvikling og -ledelse Karen Glistrup, evaluering v. Ingeborg Kragegaard, Center for Socialfaglig Udvikling, CSU, 2007 Aarhus Kommune

Børn og Unges Mentale Helbred

Vidensråd for Forebyggelse, Aarhus Universitet, 2014

Mental sundhed og sygdom hos 0-9 årige børn
Vidensråd for Forebyggelse, Aarhus Universitet, 2021

Inddragelse af udsatte børn og unge i socialt arbejde - reel inddragelse eller symbolsk retorik?

Birgitte Schjær Jensen, socialrådgiver, ph.d, 2014

Artikler

'Klientens børn... er de også mit ansvar ?'

Karen Glistrup, Tidsskrift for Psykoterapi
 

Overbeskyttende forældre gør børn ulykkelige
af Carsten Obel, professor i mental børnesundhed 


Mindeord om professor Carsten Obel (Altinget)

 

At være sammen med børn om virkeligheden

af Anne Marie Eskildsen, psykoterapeut mpf og socialrådgiver

Fagfolk i børnesager skal lære empati

Kurt Rasmussen, socialpædagog og Familieterapeut mpf, januar 2020

Spædbarnsterapi

En mulighed for heling af tidlige traumer hos mennesker i alle aldre, Inger Thormann og Inger Poulsen
 

Screening skal sikre hurtigere hjælp til udsatte børn

af Bjarke Hartmeyer Christiansen, Dansk Socialrådgiverforening

DIGNITY: Ubehandlede traumer skader ikke kun de traumeramte voksne, men griber fat om anklerne på deres børn

RASMUS GRUE CHRISTENSEN OG MARIE HØGH THØGERSEN, Hhv. Direktør og psykolog, Ph.D i DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur

'Idealet om den helt utroligt vellykkede familie er så udtalt, at det kan skade børn'

Birgitte Rahbek, Berlingske februar 2018

'Snak med børnene om den virkelighed, de er en del af'

Karen Glistrup, Gyldendal 2018
 

in english: TALK WITH THE CHILDREN ABOUT THE REALITY THEY ARE A PART OF

'Snak med børn om det svære'

Jesper Juul, Sundhedsplejersken juni 2017

'Tavsheden om min fars selvmord'

Charlotte Studtmund Klausen, Jyllandsposten

 

'Familiens kærlige kraft'

Karen Glistrup, Indsigt

'The Powerof Love in the Family'

Karen Glistrup, Indsigt

'Lad barnet tale om sin sorg'

Christian P. Hall, Politiken

Boganmeldelse, Snak om det... med alle børn

Julie Damgaard Nielsen, Månedsskrift for Praktisk lægegerning

I stedet for at tænke i psykiatriske diagnoser og medicin, skal vi se på børns miljø

Kommentar i Information d. 5.1.22 af Lars Rasborg, pædagog og specialist i klinisk børnepsykologi

Psychische Erkrankungen in der Familie: Unbedingt darüber reden

Florian Bayer, Artikel i den Østrigske avis Der Standard,  

bottom of page