Artikler og rapporter

Artikler

'Idealet om den helt utroligt vellykkede familie er så udtalt, at det kan skade børn'
Birgitte Rahbek, Berlingske februar 2018

'Snak med børnene om den virkelighed, de er en del af' Karen Glistrup, Gyldendal 2018

'Snak med børn om det svære'
Jesper Juul, i Sundhedsplejersken, juni 2017

'Klientens børn... er de også mit ansvar ?'
Karen Glistrup, Tidsskrift for Psykoterapi 

'Tavsheden om min fars selvmord'
Charlotte Studtmund Klausen, Jyllandsposten

'Familiens kærlige kraft'
Karen Glistrup, Indsigt

'The Powerof Love in the Family'
Karen Glistrup, Indsigt

'Lad ikke børnene betale prisen for psykisk sygdom'
Anne A.E. Thorup, Politiken

'Lad barnet tale om sin sorg'
Christian P. Hall, Politiken

Boganmeldelse
Julie Damgaard Nielsen, Månedsskrift for Praktisk lægegerning 

Om Peter Øvig Knudsens bog 'Min mor var besat'
Et indlæg på Facebook af Karen Glistrup

Rapporter

Kontakt med børn af psykiatriske patienter
Birgitte Ahlgreen, Center for Evaluering, Århus Amt

For børn kan jo ikke passe på voksne...
Runa Bjørn, Center for Socialfaglig Udvikling, CSU, Aarhus Kommune

Vi skal tale med børnene... de mærker også voksnes angst og depression,
Ingeborg Kragegaard, Center for Socialfaglig Udvikling, CSU, Aarhus Kommune

'Børn og Unges Mentale Helbred'
Vidensråd for Forebyggelse, Aarhus Universitet, 2014