Artikler og rapporter

Artikler

'Idealet om den helt utroligt vellykkede familie er så udtalt, at det kan skade børn'

 Birgitte Rahbek, Berlingske februar 2018

'Snak med børnene om den virkelighed, de er en del af'

Karen Glistrup, Gyldendal 2018

'Snak med børn om det svære'

Jesper Juul, i Sundhedsplejersken, juni 2017

'Klientens børn... er de også mit ansvar ?'

Karen Glistrup, Tidsskrift for Psykoterapi

'Tavsheden om min fars selvmord'

Charlotte Studtmund Klausen, Jyllandsposten

'Familiens kærlige kraft'

Karen Glistrup, Indsigt

Lad ikke børnene betale prisen for psykisk sygdom

Anne A.E. Thorup, Politiken

Lad barnet tale om sin sorg

Christian P. Hall, Politiken

Rapporter

Kontakt med børn af psykiatriske patienter

Birgitte Ahlgreen, Center for Evaluering, Århus Amt

For børn kan jo ikke passe på voksne...

Runa Bjørn, Center for Socialfaglig Udvikling, CSU, Aarhus Kommune

Vi skal tale med børnene... de mærker også voksnes angst og depression,

Ingeborg Kragegaard, Center for Socialfaglig Udvikling, CSU, Aarhus Kommune

'Børn og Unges Mentale Helbred'

Vidensråd for Forebyggelse, Aarhus Universitet, 2014