SNAK OM DET og kvinderne bag

SNAK OM DET har til formål at inspirere voksne mennesker til at snakke med børn om den virkelighed, de er en del af. Hensigten er at bryde fordomme og tabuer så tidligt som muligt, og fremme trivsel, forståelse, respekt og medmenneskelighed mellem børn såvel som voksne.

 

SNAK OM DET arbejder for at øge forældres og professionelles forståelse for, hvordan børn med ganske enkle midler kan blive mødt og forstået i deres liv med forældre eller søskende, som er ramt af svære livsomstændigheder, der belaster samspillet i familien. Vi har fokus på barnets perspektiv i familier, som rammes af svære livsomstændigheder, f.eks. psykiske lidelser.

 

SNAK OM DET ønsker at styrke relationen mellem børn og forældre, ved at skabe og inspirere til et sprog, vi både som forældre og professionelle, ofte føler vi mangler, for at kunne have de vigtige samtaler med børn om den virkelighed de lever i. Mod, empati og sårbarhed er nogen af de bærende elementer.

 

SNAK OM DET vil via sociale medier, bøger, foredrag og kurser m.v. inspirere voksne til åbenhed og ærlighed overfor børn i et omfang, der giver børnene mulighed for at skabe sig en oplevelse af meningsgivende sammenhæng i tilværelsen, mestre livsvilkårene og udvikle et sundt sind og sunde vedvarende relationer.

 

Målgruppen er: Forældre, professionelle og andre mennesker i børnenes og forældrenes nære netværk. Altså os alle sammen.

 

 

 

SNAK OM DET... og skub på en kulturrevolution

At ’skåne’ børn med tavshed er en dybt rodfæstet men fejlslagen omsorgstradition i vores kultur. For børn sanser alt, og de forsøger fra de er ganske små at forstå sig selv og skabe sammenhæng i den verden, som de lever i. Når vi tier, laver de deres egen forståelse, som ofte hedder: ’Det er nok min skyld, mor eller far har det sådan!’. Og ud af den misforståelse gror følelser af skam og forkerthed.

Mange har været og vil fremadrettet komme i situationer, hvor vi bliver i tvivl, og stiller os selv spørgsmålet:  ”Skal vi fortælle det til børnene...?”

Lad dette svar være en ledetråd: Vi skal snakke med børn om den virkelighed, de er en del af.

For børn sanser alt, og: Hvad de ikke ved… det HAR de ondt af!

En grundlæggende ændring i vores adfærd overfor børn er nødvendig. Og den er på vej. For flere og flere mennesker erfarer, hvordan troværdighed og respektfuld åbenhed styrker kontakten mellem forældre og børn OG fremmer den mentale trivsel hos børnene.

Med SNAK OM DET vil vi gerne skubbe til denne proces.

Om Karen Glistrup

Karen er født i 1958. Hun er vokset op i en kærlig familie med tillid og taknemmelighed som kerneværdier. Inspireret af sine forældre har hun taget det vigtige spørgsmål med sig: Hvor kan jeg gøre en forskel?
Det kom til at handle om børn og unges trivsel i familier, hvor forældrene er ramt af psykisk lidelse, misbrug eller andre belastende livsomstændigheder.
I utallige samtaler med disse familier, har Karen erfaret, hvordan børnenes smerte er usynlig for omverdenen, og hvordan kontakten mellem forældre og børn er svækket. Hun er derfor vedvarende optaget af at formidle sin forståelse af:

  • hvordan vi kan blive bedre til at opspore børnene

  • hvordan vi kan hjælpe forældre med at få snakket med deres børn, når virkeligheden er svær og smertefuld

  • og hvordan vi bruger os selv i samtalerne

 

I samarbejder med kommuner, psykiatrien, praktiserende læger og psykiatere har hun udviklet og forankret projekter med sigte på at styrke kontakten mellem forældre og børn. Vejen dertil har været et tilbud om familiesamtaler, hvor forældre får hjælp til at bryde fortielserne og taget hul på snakken med deres børn om de følsomme emner, som de har undgået. Nu tilbyder hun samtalerne i egen praksis.
 

Karen er skaberen af SNAK OM DET - universet og forfatteren bag flere bøger, skabt i et nært samarbejde med illustrator Pia Olsen.

Hun har formidlet sin indsigt til både fagprofessionelle og forældre gennem sociale medier, foredrag, temadage og kurser. Senest gennem kurset: Hvad børn ikke ved... har de ondt af

 

 

Du kan læse mere om Karen her: 

www.familiesamtaler.dk 

 

Om Marie Noél Jepsen

Marie Noél er født i 1987 og brænder også for de vigtige samtaler i familien, og betydningen af, at vi tør tale om det, der fylder indeni os. Hun kender på egen krop, hvor svære og sårbare disse samtaler kan være, da hun selv er vokset op med en far, der havde et alkohol misbrug og en mor, der lider af en psykisk lidelse. Dette gør, at hun har haft et hav af disse samtaler i sit eget liv, og hun ved, hvilken altafgørende betydning de har for vores mentale helbred, trivsel og for vores relationer.

 

Grundet sin opvækst har Marie Noél altid været drevet af lysten til at hjælpe børn og voksne, med at mindske følelsen af at være forkert og hjælpe flere til at føle sig set, mødt og forstået. Hun har erfaret, på egen krop og i sit arbejde, at jo større forskel der er på, hvordan vi har det indeni, og det vi giver udtryk for - jo større smerte.  

 

Gennem sine mange rejser ud i den store verden og ind i sig selv, via egenterapi og uddannelser, blev det tydligt for hende, at hendes mission er at hjælpe mennesker til at tale om den virkelighed vi er i sammen, på en måde der skaber samhørighed, forståelse og nærvær.

Hun har de sidste mange år brændt for at formidle, via foredrag, sociale medier og 1:1 samtaler, vigtigheden af vores relationer og hvordan det usagte:

  • skaber mentalt overarbejde

  • sætter sig i kroppen

  • ødelægger selv de bedste relationer 

  • æder os op indefra og skaber distance, frustration, ensomhed og ubehag
     

Marie Noel

Du kan læse mere om Marie Noél her:
https://www.marienoel.dk 

 

 

 

Ét møde, to kvinder og en fælles vision

I 2020 sad Karen i den ene ende af landet, med et ønske om at finde den rette samarbejdspartner til hendes univers og hjertebarn SNAK OM DET.  Universet havde hun skabt gennem en årrække med en klar mission om at hjælpe børn, unge og deres sårbare forældre med at tale om tale om den virkelighed de er sammen om. 

 

I den anden ende af landet sad en kvinde, ved navn Marie Noél, og fortalte en bekendt om hendes fremtidsplaner. Hun havde planer om at skabe et relationsstyrkende univers for børn og deres forældre, der skulle inspirere og hjælpe til, hvordan man taler om det, der fylder indeni, også det der er svært. Midt i fortællingen, udbrød den bekendte: "Hov! jeg kender rent faktisk en kvinde, som allerede arbejder med det, du fortæller om der. Jeg tror endda, hun leder efter en mulig samarbejdspartner... Måske du skulle tage fat i hende?"

 

  

 

Kvinden, som han kendte, var Karen. Og de to kvinder skulle ikke bruge meget tid med hinanden, før de vidste, at de havde samme mission, verdenssyn og værdier her i livet. Her var en mulighed for at kombinere to baggrunde og en fælles vision i et spændende samarbejde - det var ikke til at sige nej til, og et samarbejde opstod!

 

Karen er glad for at have fundet en ung partner med stor livserfaring og lyst til at udvikle universet SNAK OM DET, med respekt for de oprindelige værdier og visioner om at gå nye veje. Begge er de forundrede over, hvordan verden leder de rette mennesker til at møde hinanden på det rette tidspunkt.

 

Et stort tak til Frederik Svinth, den bekendte i denne lille historie, som også brænder for de vigtige samtaler.


Få nyhedsbrev fra SNAK OM DET

Tilmeld dig her » og modtag information om kurser, foredrag m.m.