Temadage

Jeg tilbyder temadage for alle faggrupper, som møder børn og forældre i deres arbejde, og som ønsker ny inspiration og mod til at bruge sig selv i kontakten med både børn og forældre.

Målgruppen kan være praktiserende læger og psykiatere, familiebehandlere, familierådgivere, sundhedsplejersker, psykologer, psykoterapeuter, præster, lærere, pædagoger, medarbejdere på døgninstitutioner og opholdssteder, behandlere i psykiatrien, socialpsykiatrien, alkoholbehandling osv.

Temadag for ledere og medarbejdere i opgaver med opsporing og støtte til udsatte børnefamilier

Se programmet her »

Temadag arrangeret af Seminarer.dk

Se programmet her »

Læs feedback fra kursister her »

Temadag for plejeforældre 9. oktober 2019
Snak om det ... med børn i plejefamilie

Se programmet her »

Tværfaglig temadag

Se et eksempel her »