IMG_5759_edited.jpg

OM

Rikke har en stor passion for at tale med mennesker og støtte dem til at leve det liv, som de finder mest givende.

Rikke kender selv til betydningen af at have de gode samtaler fra sin opvækst. Hun er vokset op i en klassisk kernefamilie med mor, far og lillebror, hvor de var gode til at tale om tingene. Så da der blev slået hul på idyllen, havde hun et vigtig og godt ”go to”, der hjalp hende til at håndtere alle de store følelser, der meldte sig, da hendes mor blev meget syg, først med sclerose og senere leukæmi. Det var selvfølgelig ikke så sjovt, da hendes lillebror stillede spørgsmålet ”kan du dø af det mor?” Men hun havde jo selv tænkt det samme, så det var godt at få talt om det, selv om svaret var ja.

Marie Noél

Rikke er uddannet psykoterapeut MPF, samt Pæd.pd. og har brugt hele sit arbejdsliv på at tale med såvel børn, forældre og familier som de professionelle omkring dem, for at hjælpe dem med at skabe en bedre hverdag, med større trivsel og mere lethed. En væsentlig forudsætning for høj trivsel er, at der bliver talt om det - også om det der kan synes svært. Et af Rikkes kendetegn er evnen til at tale om det svære på en måde, hvor alle kan holde ud at høre på det og ikke mindst forstå. Ofte gemmer vi det svære væk, enten fordi vi ønsker at beskytte os selv eller den anden, eller håber det går over. Det gør det desværre sjældent. Det usagte binder energi, måske fordi vi bruger kræfter på at holde det skjult, eller fordi vi ikke kan få tingene til at give mening. I samtalerne lægger Rikke vægt på, at de mennesker, hun taler med, oplever sig set, hørt og forstået, så det bliver muligt for dem at tage nye og udviklende skridt.

 

 

Til hverdag arbejder Rikke som faglig koordinator i et børnefamiliehus, hvor supervision af familiebehandlerne er en væsentlig del af hendes arbejde. Ved siden af arbejdet er hun engageret med supervision af socialrådgivere og undervisning af plejefamilier. Rikke har en lang undervisningserfaring inden for børne- og familieområdet. Hun bliver rost for at kunne formidle faglig viden og indsigt på en nærværende måde, hvor teorien bliver præsenteret i hverdagen og tilpasset publikum; om det er forældre eller fagfolk.

Se eksempler på oplæg og temadage:

Når krisen rammer, bliver vi som voksne, ofte optaget af, hvordan vi kan skåne vores børn for smerten. Mange vælger, af de bedste intentioner, at ’skåne’ med tavshed. Det er en dybt rodfæstet men fejlslagen tradition i vores kultur. For tavshed om det smertefulde gør børnene usikre og planter følelser af skyld, skam og forkerthed. Børn sanser alt, og de har brug for vores hjælp til at forstå den virkelighed, de er en del af.

Prinsesse BG (1).png

Kulturhuse/Biblioteker/Pårørendeforeninger/Organisationer/Kirker

 • Hvorfor er det så vigtigt at vi taler med børn om den virkelighed de er en del af, også selvom den ikke er rar?

 • Hvad er konsekvenserne hvis vi ikke gør?

 • Hvordan taler vi om det svære og sårbare?

 • Hvordan undgår vi at børn, som pårørende, ender med følelsen af skyld, skam og at det er deres ansvar?

 • Hvor gamle skal børn være, før vi kan snakke om den virkelighed de er en del af?

Daycare.png

Daginstitutioner/forældrearrangementer

 • Hvordan taler vi med børn om at mor eller far er "ramt af livet"?

 • Hvordan vi bruger os selv i samtalen med børn om det der er svært og sårbart?

 • Kollektive vrangforstillinger der er altafgørende at vi får ændret

 • Indsigt i fortielsernes betydning i et neurologisk perspektiv

 • Hvordan hjernen skaber sammenhæng

 • Hvad har barnet brug for at høre og hvordan?

 • Hvad kan siges, og hvad kan børn tåle at høre?

 • Empati, tydelighed og nærvær

 • Hvordan vi nemt kan overse et barn i smerte og hvordan vi kan afhjælpe den udfordring

 • Hvordan gør vi samtalen om de nok så vanskelige emner ubesværet

 • Hvad kan vi gøre for at skabe et miljø, hvor det er naturligt, alle imellem, at tale åbent om den virkelighed vi er en del af. Både mellem børn og voksne og pædagoger og forældre?

Skole.png

Folkeskoler & Efterskoler (henvendt til enten lærer, elever eller samlet)

 • Hvordan taler vi med børn om at mor eller far er "ramt af livet"?

 • Hvorfor er det så vigtigt at vi taler med børn om den virkelighed de er en del af, også selvom den ikke er rar?

 • Hvad er konsekvenserne hvis vi ikke gør?

 • Hvad er psykisk sygdom og/eller alkoholisme? Og hvorfor er det så svært at tale om?

 • Når mor og far gør deres bedste, men det bedste ikke er godt nok.

 • Hvordan vi bruger os selv i samtalen med børn om det der er svært og sårbart?

 • Kollektive vrangforstillinger der er altafgørende at vi får ændret

 • Empati, tydelighed og nærvær

 • Hvordan vi nemt kan overse et barn i smerte og hvordan vi kan afhjælpe den udfordring

 • Hvordan gør vi samtalen om de nok så vanskelige emner ubesværet

 • Hvad kan vi gøre for at skabe et miljø, hvor det er naturligt alle imellem, at tale åbent om den virkelighed vi er en del af. Både mellem børn og voksne, samt lærer og forældre?

OBS! Ovenstående er blot eksempler på steder og tematikker. 

Alle oplæg, vil på tværs af alle målgrupper, have et sigte om at almengøre og inspirere til et almindeligt og medmenneskeligt sprog for smerten, som både børn og voksne vil møde på et eller flere tidspunkter i livet. Oplæg og temadage skræddersyes til den enkelte institution, organisation eller virksomheds behov.

Kontakt

Kontakt Marie Noél og hør mere om hvordan hun kan tilrettelægge det rette oplæg, temadag eller kursus, ud fra jeres behov og ønsker.

+ 45 42 30 00 20