Kurser

Hvad børn ikke ved ... har de ondt af

Dette tværfaglige kursus kan give fagprofessionelle, der arbejder med børn og unge, sårbare voksne og familier inspiration til flere gode samtaler - også om de smertefulde emner.

 

Målgruppen kan være praktiserende læger og psykiatere, familiebehandlere, familierådgivere, sundhedsplejersker, psykologer, psykoterapeuter, præster, lærere, pædagoger, medarbejdere på døgninstitutioner og opholdssteder, behandlere i psykiatrien, socialpsykiatrien, alkoholbehandling osv.

 


 

At skåne børn med tavshed er en dybt rodfæstet tradition i vores kultur. Vi kan savne både sprog og mod til at snakke med børn om de følsomme emner. Børn kan også være tavse. De har deres gode grunde til at tie. Men hvordan får vi kontakt med dem?

 

Kurset giver dig inspiration til en ligeværdig dialog med børn, unge, voksne og hele familien. Du oplever og træner en enkel tilgang i samtalen om de sværeste emner. Og du tager hjem med øget mod på at hjælpe forældre i gang med at snakke med deres børn om den virkelighed, de er sammen om.

 

Læs tidligere kususbeskrivelse her

 

DETTE KURSUS ER AKTUELT SAT PÅ PAUSE. 

 

 

Karen Glistrup har i de seneste 20 år afholdt et hav af foredrag, kurser og temadage. For nuværende og året ud er der desværre ikke plads til flere opgaver i kalenderen. Der skal også være plads til en 91 årig mor tre børnebørn + et par tvillinger på vej.

 

Overvej, om hendes helt nye online kursus "Hvad børn ikke ved har de ondt af" kan have jeres interesse. Kurset får de allerbedste tilbagemeldinger med kerneord som: Nærvær, ro, fordybelse, indsigt, fagligt stærkt funderet, gode øvelser, 'vi er overordentlig tilfredse'