Aktuelt

Webinar for DS, Faggruppen 'Børn, unge og familier'

Her kan du se et uddrag af webinaret, som blev afholdt d. 5. maj 2020

 

Kursus: Hvad børn ikke ved ... har de ondt af

- et kursus i at snakke om det svære... også med børnene. 
Det tværfaglige kursus gennemføres i foråret 2020 for 3. gang. Kurset kan give fagprofessionelle, der arbejder med børn og unge, sårbare voksne og familier inspiration til flere gode samtaler om de smertefulde emner.

 

Psykolog i Palliativt Team og Familieambulatoriet, Region Syddanmark, Jonna Denice Selvejer:
”Det mindset, som Karen Glistrup advokerer, er et værktøj der ligger allerøverst i rygsækken hver dag når jeg har med børn, familier og forældre at gøre. Jeg har fra kurset fået en ro i maven når jeg fastholder behovet for at være ærlig overfor barnet.”


Læs kursusbeskrivelsen her »
Hent folder om kurset her »
Læs mere deltagerfeedback fra tidligere kurser her »

 

OBS! Kurset er på grund af Coronakrisen rykket til d. 8.-10. juni og d. 7.-8. september. Alle 24 pladser er bookede, men det er muligt at komme på venteliste

Trods succes med de første tre forløb, har jeg ikke planer om selv at udbyde flere kurser. Det er for stort et administrativt arbejde for mig. 
Hvis en kommune er interesset i at samle en gruppe medarbejdere på tværs af faglige søjler, vil jeg gerne drøfte muligheden for et samarbejde. 
 

    .  . 

Foredrag, temadage og kurser

Foredrag, temadage og kurser tilrettelægges i samarbejde med arrangør.

Jeg har gode erfaringer med at blande faggrupper fra de mange forskellige sektorer, som agerer omkring børn og forældre.
Det er også en god ide at invitere forældre og andre ’almindelige borgere’ sammen med de fagprofessionelle.

Nedenstående temaer kan f.eks. bringes i spil:

 • Hvordan præger psykisk sygdom et menneske – og en familie?

 • Hvordan opleves den voksnes sygdom i barnets perspektiv?

 • Hvad styrker børns sunde udvikling (resiliens) i et uroligt miljø?

 • Mestringsstrategier og deres udtryksformer.

 • Den gode samtale om de svære emner.

 • At skabe en atmosfære med respekt for både børns og voksnes følelser og grænser.

 • Den god kontakt bæres af tre elementer: nærvær, tydelighed og anerkendelse.

 • Samtale med forældrene om børnene.

 • Hvordan kan man tage emnet: ’Børnenes trivsel’ op uden at krænke og aktivere skyld?

 • Familiesamtalerne - Aflastes eller belastes børn ved inddragelse?

 • Hvordan kan professionelle være med til at skabe åbenhed i familier?

 • Hvor gamle skal børn være for at de kan deltage i samtaler?

 • Hvad kan siges, og hvad kan børn tåle at høre?

 • Hvordan skabes kontakt med børn?

 • Hvad stiller jeg op, hvis børn ikke vil sige noget?

 • Overvejelser i forbindelse med at samle børn i grupper.

 • Underretninger. Hvornår og hvordan skal vi underrette kommunen?

 • Når samarbejdet mellem de professionelle ikke fungerer.

... og hvad deltagerne måtte medbringe af temaer.

Kontakt mig, så vi sammen kan overveje mulighederne: kg@familiesamtaler.dk

Læs mere om Foredrag | Kurser | Temadage