Hvorfor skal vi snakke med børn om de smertefulde ting?

At ’skåne’ børn med tavshed er en dybt rodfæstet tradition i vores kultur. Men børn sanser alt, og de forsøger fra de er ganske små at forstå sig selv og skabe sammenhæng.

Børn sanser også alt det, som vi gerne ville skåne dem for, når vi selv har det svært indeni p.gr. af sorg, en psykisk lidelse, en kompliceret skilsmisse, alvorlig sygdom eller andre belastende livsomstændigheder.

Fra de er ganske små udvikler børn strategier for mestring og for overlevelse i det meningsløse. Desværre bliver børns mestringsstrategier/mistrivsel ofte mistolket som noget, der er galt med barnet. Eller børnene bliver slet ikke set, fordi de kan skjule smerten ... ligesom deres forældre gør det.

Tavshed gør børn usikre og skaber grobund for følelser af skam og forkerthed. Børn længes efter at de voksne bryder tavsheden og snakker ærligt og åbent om den virkelighed, som vi er fælles om.

Men vi voksne kan også føle os usikre. Generationers fortielser har medført, at mange af os savner både sprog og mod til at snakke med både hinanden og med børnene, om de følsomme emner.

Når psykisk sygdom, misbrug eller andre svære vilkår rammer familien

I dag hører både voksne og børn en del om børn og diagnoser. Men når voksne i familien er ramt, holder vi os tilbage med at fortælle, og børnene lades alene om at forstå og finde mening.

Mere end ½ mill. mennesker i Danmark er ramt af en psykisk lidelse.  Omfanget af stress og depressioner er foruroligende.  Alle børn vil møde psykisk sygdom eller misbrug – enten i deres egen familie eller hos en kammerat. Derfor bør alle børn også vide noget om det vigtige emne. Mere og andet end det, de hører i medierne!

Se interview med Karen Glistrup i forbindelse med udgivelse af bogen SNAK OM DET... 

Den fortrolige kontakt mellem forældre og børn er så vigtig!

Det er kendt, at børn og unge med sindslidende eller misbrugende forældre er udsatte.

Men rapporten ’Børn og Unges mentale helbred’ (Vidensråd for Forebyggelse 2014) peger på en anden vigtig risikofaktor for børns mentale sundhed. Nemlig det at mangle fortrolig kontakt til sine forældre.

I denne artikel fra Politiken beskriver professor i Børns mentale sundhed Carsten Obel, som er medforfatter til rapporten, hvorfor vi skal snakke med børnene - også om de svære ting i tilværelsen.