Hvordan kan vi snakke med børn om smertefulde ting?

Snak om det... med barnet

Det kan være overordentligt svært for os som forældre at få taget hul på snakken med vores børn om et emne, som vi selv er følelsesmæssigt berørt af. Vi passer godt på os selv og på hinanden... og vi snakker udenom.

Det kan også være vanskeligt for de fagprofessionelle omkring børnene at tage emnet op. Det kan føles, som at man overskrider en grænse i forhold til det, som er privat.

Og hvis du endelig forsøger at få en snak med et barn, der er i en svær situation, så vil barnet måske slet ikke snakke med dig?

Barnets tavshed må du ikke tolke som en afvisning af ønsket om at blive set!
Sandsynligvis er barnet blot grundlæggende usikker og afviser derfor måden, hvorpå du forsøger dig.
Måske kom du til at stille barnet et spørgsmål, som barnet ikke kendte svaret på?
Måske kom du med dit spørgsmål til at lægge ansvaret for samtalens indhold over på barnet?
I forhold til det usikre barn skal du forsøge dig med noget helt andet end spørgsmål:
Fortæl, hvad du ved, og fortæl hvad barnet har brug for at høre.

Snak om det... med forældrene

Hvis ikke du selv er barnets mor eller far, bør du så vidt det overhovedet er muligt, skaffe dig forældrenes tillid og opbakning inden du tager hul på en snak med barnet om noget, der vedkommer barnets liv familien. 

Fortæl forældrene hvad du ved om børn. Fortæl, at børn sanser alt, og de har brug for, at vi hjælper dem med at skabe sammenhæng mellem det som de sanser, det som de oplever, og det som de forstår.

Hvis ikke vi er ærlige og troværdige, vil børn selv skabe sig en forståelse, som desværre oftest lander på, at "Det har nok noget med mig at gøre!"

Snak om det... med hele familien

Det, som i de fleste tilfælde er allerbedst for barnet er, hvis du kan hjælpe forældrene selv med at få snakket med deres barn/børn.
Det er båndet mellem de voksne og barnet, som er det allervigtigste at styrke. Det er her vi finder næringen til at styrke barnets mentale sundhed. Du kan i bogen ’Hvad børn ikke ved... har de ondt af’ få inspiration til hvordan en samtale med forældrene og en familiesamtaler kan arrangeres.

Snak om det... med alle børn. Og lad bogen gøre arbejdet!

Men måske er det slet ikke nødvendigt at du er med til samtalen med børn og forældre!
Bogen ’Snak om det... med alle børn’ er på én gang skabt til både børn, unge og voksne. Den almengør sårbarheden og tilbyder et enkelt sprog så både børn og voksne forstår sig selv og hinanden bedre. Pia Olsens billeder spejler læseren på en måde, så skammen og følelsen af at være forkert mindskes.

 

TESTIMONIAL: Snak om det... med alle børn from Persona Film

Snak om det... i skolen

Du behøver ikke at have særlig viden om emnet for at bringe det op i en skoleklasse.
Din opgave som lærer, pædagog eller sundhedsplejerske er alene at skabe et rum for en god snak om emnet.
Bogen ’Snak om det... med alle børn’ klarer arbejdet for dig. En model kunne være:

 • 1. lektion: Fortæl børnene; "... over 1/2 mill. danskere er ramt af psykisk lidelse eller et misbrug. Alle kan rammes, og børn bør vide mere om emnet end det, de hører i medierne.  
  Del bogen ud og bed børnene sætte sig godt tilrette hver for sig, bladre og læse det i bogen, som de finder interessant.
 • 2. lektion: Sæt børnene i små grupper og bed dem fortælle hinanden, hvad de blev optagede af, mens de læste. Bed børnene tegne eller skrive på små Post-it sedler om deres tanker om emnet og om bogen.
  Herefter: Skriv til forældrene, at bogen "Snak om det... med alle børn" ligger i børnenes taske: "... over ½ mill. danskere er ramt af misbrug / psykisk lidelse. Alle kan rammes, og børn bør vide mere om emnet end det, de hører i medierne ... læs i bogen derhjemme og snak med jeres børn om, hvem I evt. kender, som er ramt". 
  (hent ide til forældrebrev her)
  Og/eller: Invitér til et forældremøde, hvor du fortæller, at I for tiden læser denne bog og snakker i klassen om sindet og menneskers sårbarhed. Fortæl blot, at "... dette emne jo er uhyre relevant for alle børn og unge, da.... over 1/2 mill. mennesker i danmark er ramt af misbrug / psykiske lidelser. Alle kan rammes, og børn bør vide mere om emnet end det, som de hører i medierne, så fordommene kan få et godt modspil... "
 • 3. lektion: Snak sammen i hele klassen om de ting børnene blev optagede af i de første to lektioner.

Da er klassen godt i gang med at bryde tabuer i børnehøjde!

PRINT UNDERVISNINGSVEJLEDNINGEN


Bogen kan anvendes i såvel indskoling, på mellemtrin og i overbygningen.
Lærer Charlotte Studtmund Klausen har anvendt bogen i sin 9.klasse. Læs hendes feedback her »

 

Brug bogen SNAK OM DET til undervisning i skolen.

Køb et klassesæt med stor rabat!

Er du interesseret i et klassesæt af bogen med 50 % rabat, kan du købe det her »
 
Du kan også købe den engelske udgave af bogen som klassesæt med 30 bøger og få 50 % rabat her »
Den er oplagt til brug i engelskundervisningen, i undervisningen af flygtninge på LÆR DANSK / RØDE KORS  mv. 

Har du spørgsmål, kan du kontakte Karen Glistrup på
Karen@snak-om-det.dk