top of page

OM

Birgitte har de seneste 25 år været på en faglig rejse som socialrådgiver, sociolog og som forsker, hvor omdrejningspunktet har været dialogen med børn og unge i socialt arbejde.

I det arbejde blev Birgitte særligt optaget af mødet mellem myndighederne og børnene og de unge og hvordan de i krydspres mellem fagfolk og forældre finder ud af, hvad de selv mener og synes om deres liv og hvad der hjælper dem? Denne undren har formet hendes Ph.d.-afhandling (2014), der stiller skarpt på inddragelse af udsatte børn og unge i egen sag. Afhandlingens resultater og fund har givet nye vinkler på forståelsen af, hvordan kan og hvorfor skal inddragelse af udsatte børn og unge foregå ”børnevenligt” ved f.eks. at snakke om det, som er svært – altså den virkelighed som børn og unge er en del. Birgitte brænder for at kunne hjælpe fagpersoner på det sociale område til at skabe forandring med nye forståelser af børnesyn og reel børneinddragelse.

Birgitte

 Til hverdag arbejder Birgitte som selvstændig konsulent, med ledelse- og organisationsudvikling, samt undervisning på det børnesociale område. 

 

Se eksempler på oplæg og workshops:

Når krisen rammer, bliver vi som voksne, ofte optaget af, hvordan vi kan skåne vores børn for smerten. Mange vælger, af de bedste intentioner, at ’skåne’ med tavshed. Det er en dybt rodfæstet men fejlslagen tradition i vores kultur. For tavshed om det smertefulde gør børnene usikre og planter følelser af skyld, skam og forkerthed. Børn sanser alt, og de har brug for vores hjælp til at forstå den virkelighed, de er en del af.

Prinsesse BG (1).png

Ledere og medarbejdere på myndigheds- og udførerområdet på det børnesociale område

 • Hvad indeholder et tidssvarende børnesyn?

 • Hvorfor er det vigtigt at forholde sig til eget og organisationens børnesyn?

 • Hvorfor er vi socialpolitisk og fagligt optaget af god børneinddragelse?

 • Hvad er lovgivningen på området og hvilken betydning har det for arbejdet med børnesyn og børneinddragelse i praksis?

 • Hvordan arbejder man systematisk med god og reel børneinddragelse?

 • Hvilke redskaber er med til at understøtte god børneinddragelse i praksis?

 • Hvad betyder det tværfaglige samarbejdet for god børneinddragelse?

 • Hvilke dilemmaer rejser sig i arbejdet med børneinddragelse i praksis?

 • Hvilke opmærksomhedspunkter er centrale at holde sig for øje?

 • Hvilke implementeringstiltag kan man arbejde med til at sikre kvalitet i børneinddragelse i

 • strategisk og faglig praksis?

Daycare.png

Ledere og medarbejdere på almenområdet (skole- og dagtilbud) med fokus på udsatte børn og unge

 • Hvad indeholder et tidssvarende børnesyn?

 • Hvorfor er det vigtigt at forholde sig til eget og organisationens børnesyn?

 • Hvilke rationaler ligger bag de socialpolitiske og faglige intentioner om børneinddragelse?

 • Hvad er lovgivningen for almenområdet ift. børneinddragelse?

 • Hvordan kan man på almenområdet også arbejdet med systematiske børneinddragelse i samspil med specialområdet?

 • Dilemmaer og opmærksomhedspunkter i arbejdet med god børneinddragelse i forældresamarbejdet?

OBS! Ovenstående er blot eksempler på steder og tematikker. 

Alle oplæg, vil på tværs af alle målgrupper, have et sigte om at almengøre og inspirere til et almindeligt og medmenneskeligt sprog for smerten, som både børn og voksne vil møde på et eller flere tidspunkter i livet. Oplæg og temadage skræddersyes til den enkelte institution, organisation eller virksomheds behov.

Kontakt

Ny hjemmeside på vej

Kontakt Birgitte og hør mere om hvordan hun kan tilrettelægge det rette oplæg, workshop eller kursus, ud fra jeres behov og ønsker.

+ 45 50 56 34 66

bottom of page